Aktualności

Aktualności

Realizacja kolejnego etapu budowy Wilanów Garden

Firma Green House Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26A lok. 6, 00-549 Warszawa informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku został ukończony VII etap realizacji naszej inwestycji Wilanów Garden przy ul. Bruzdowej 106 w Warszawie

Firma Green House Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26A lok. 6, 00-549 Warszawa informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku został ukończony VII etap (tj. wykonanie prac budowlanych odpowiadających 11,35% kosztów w całkowitych kosztach realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego) realizacji naszej inwestycji Wilanów Garden przy ul. Bruzdowej 106 w Warszawie.

Jako potwierdzenie zrealizowanych prac dołączamy kserokopię ze stroną dziennika budowy z wpisem Inspektora Nadzoru dokumentującym zakończenie prac nad wyżej wymienionym etapem.

W związku z powyższym bardzo prosimy o uregulowanie zgodnie z zawartymi umowami płatności związanej z zakończeniem wymienionego etapu.

 

Zobacz pozostałe aktualności

Kontakt
X
Do góry