Porady

Porady

Protokół odbioru mieszkania od dewelopera

Dowiedz się, co to jest i jak powinien wyglądać protokół odbioru mieszkania od dewelopera. Przeczytaj nasze porady!

Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie podłogi w mieszkaniu, która powinna być równa i pozioma. W pokojach i kuchni powinna znajdować się przy ścianie wąska szczelina, tzw. dylatacja, która pozwala swobodnie „pracować” podłodze.

Następnym etapem jest sprawdzenie szczelności stolarki okiennej i drzwiowej. Możemy to zrobić w prosty sposób. Wystarczy wsunąć pomiędzy drzwi i futrynę pasek papieru, zamknąć je i próbować go wyciągnąć. Jeżeli to się uda to znaczy, że nasze drzwi nie są szczelne.

Protokół odbioru mieszkania to bardzo ważny dokument, w których oświadczamy, że przyjmujemy mieszkanie w stanie zgodnym z umową i w rezultacie czego dostajemy klucze. Jeżeli podczas odbioru mieszkania zauważymy usterki, wówczas powinniśmy je wpisać do protokołu.

W odpowiedzi przedstawiciel dewelopera określi nam w protokole, w jakim terminie zostaną one usunięte. W przypadku, gdy w lokalu występują usterki, które uniemożliwiają nam przystąpienie do prac wykończeniowych, mamy prawo odmówić odbioru mieszkania.
Strony umawiają się wówczas na ponowny odbiór lokalu po usunięciu usterek w kolejnym terminie.

Nawet jeżeli nie zauważymy wad podczas odbioru mieszkania możemy dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi. Przysługuje ona każdemu z mocy prawa i nie musi być uwzględniona na piśmie. W przeciwieństwie do rękojmi, gwarancja jest świadczeniem dobrowolnym, aby z niej skorzystać taki zapis powinien znaleźć się w podpisanej przez nas umowie z deweloperem.

Kiedy przysługuje nam prawo do rękojmi:

Zgodnie z art. 556 par.1 kodeksu cywilnego rękojmi możemy domagać się gdy:
- mieszkanie ma wadę „zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy”,
Chodzi tutaj o sytuację, gdy dom (mieszkanie) nie spełnia swoich funkcji. Na przykład budynek ma nieszczelny dach.
- „rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego”.
Na przykład z umowy wynika, że mieszkanie będzie mieć duży taras, a tymczasem zamiast niego w naszym mieszkaniu jest balkon. 
- „rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (niekompletnym)”.
To oznacza, że w mieszkaniu brakuje jakichś elementów. Na przykład miał być położony gres na balkonie, a jest tylko beton.

W wyjątkowych przypadkach, gdy wada ma "charakter istotny", np. w mieszkaniu pękają ściany lub przecieka dach i nie da się tego naprawić, mamy prawo odstąpić od umowy i domagać się zwrotu wypłaconych pieniędzy.

Kiedy przysługuje nam prawo do gwarancji : 
Oprócz rękojmi deweloper może nam również zaproponować gwarancję. Jest ona jednak dobrowolna i powinna być koniecznie zapisana w umowie z deweloperem. Bez tego nie będziemy mogli domagać jej wykonania. Gwarancja to obietnica, że jeżeli w czasie określonym w umowie pojawią się jakieś usterki wówczas wykonawca lub deweloper dokona naprawy usterek na swój koszt.

W dniu odbioru mieszkania na jego właściciela przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z lokalem, w tym odpowiedzialność za jego stan. Od dnia protokolarnego przekazania lokalu ponosi on również wszystkie opłaty związane z jego eksploatacją i utrzymaniem, a także nieruchomości wspólnej.

Po odbiorze mieszkania właściciel powinien otrzymać instrukcję obsługi lokalu. Znajdziemy w nim m.in informacje na temat.: 
- systemu instalacji, w które wyposażone jest nasze mieszkanie i osiedle 
- sposobu użytkowania mieszkania i jego elementów (stolarki okiennej i drzwiową)
- zasad prowadzenia prac adaptacyjnych w mieszkaniu
- z kim należy się kontaktować w sprawie bieżącej eksploatacji budynku, a także w sytuacjach alarmowych.

Zobacz pozostałe aktualności

Kontakt
X
Do góry