Prawo

Prawo

Prospekt informacyjny - jakie dane można w nim znaleźć?

Prospekt informacyjny to najważniejsza część umowy deweloperskiej. Zobacz, jakie informacje są niezbędne z punktu widzenia nabywcy mieszkania deweloperskiego.

1. Jakie istotne informacje dla potencjalnego nabywcy mieszkania zawiera podrozdział III Prospektu informacyjnego?

Znajdują się tutaj dane dotyczące samej nieruchomości, na której ma zostać wybudowany budynek ( czyli adres i nr działki oraz numer księgi wieczystej) oraz całego przedsięwzięcia deweloperskiego. Powinien się tu także znaleźć opis aktualnych obciążeń hipotecznych nieruchomości (związanych np. z kredytem na budowę), ale również informacje na temat planu zagospodarowania przestrzennego dla sąsiednich działek. Dla nabywcy istotne są informacje dotyczące inwestycji przewidzianych w promieniu 1km od nieruchomości, w której planujemy zakupić mieszkanie. Przykładowo możemy się z nich dowiedzieć o budowie drogi szybkiego ruchu, czy też zakładu zajmującego się działalnością uciążliwą (np. spalarni śmieci). 

2. Co znajduje się w drugiej, indywidulanej części prospektu informacyjnego?

Druga część Prospektu to część indywidualna, w której deweloper podaje cenę mieszkania, garażu i innych powierzchni. Opisywany jest również sam budynek poprzez m.in.: liczbę kondygnacji, technologię wykonania i standard prac wykończeniowych. Poznamy także usytuowanie lokalu w budynku, określenie powierzchni oraz układ pomieszczeń.
W siedzibie rzetelnego dewelopera osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej może zapoznać się aktualnym stanem księgi wieczystej, kopią pozwolenia na budowę oraz projektem architektoniczno-budowlanym, jak również sprawozdaniem finansowym za ostatnie dwa lata.

W Prospekcie podany jest numer księgi wieczystej nieruchomości. To bardzo ważna informacja . Obecnie w podsystemie na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości samodzielnie można sprawdzić aktualny stan wpisów księgi. Wystarczy znać jej numer. Zgodnie z zapisami nowej ustawy w biurze dewelopera powinien być dostęp do aktualnej księgi wieczystej, co można zapewnić udostępniając stanowisko komputerowe z łączem internetowym dla klientów. 
Pamiętajmy! Przebrnięcie przez Prospekt informacyjny wymaga czasu. Osoba, która zetknie się z tym dokumentem może być przytłoczona ilością informacji i liczbą szczegółów w nim podawanych. Dlatego zawsze warto dopytać o szczegóły doradcę klienta w biurze sprzedaży.

Zobacz pozostałe aktualności

Kontakt
X
Do góry